2014-07-28

Elvira Dyangani Ose - Curator för GIBCA 2015!

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) och Röda Sten Konsthall presenterar Elvira Dyangani Ose som curator för den åttonde upplagan av GIBCA. GIBCA 2015 kommer att gå av stapeln 12 september till 22 november 2015 och äga rum på Röda Sten Konsthall samt ett antal platser runt om i Göteborg.

Vi glädjer oss mycket åt att få arbeta med Dyangani Ose vars tidigare projekt visar ett intressant curatoriskt arbetssätt som omfamnar betydelsen av att parallellt utforska lokala och globala berättelser. Dyangani Oses intresse rör sig i linje med en aktuell och viktig diskurs i samtidskonsten som ifrågasätter det eurocentriska perspektivet säger Mia Christersdotter Norman, verksamhetschef Röda Sten Konsthall.

Dyangani Ose är glad och hedrad över uppdraget som GIBCAs curator och ser fram emot arbetet med den kommande biennalen. 

"Det ger mig möjlighet att fortsätta utforskandet av ett av mina stora intresseområden, nämligen skapandet av historiska narrativ och konstnärers roll i historieskrivningen. Inspirerad av Michel-Rolph Trouillots idé om vad som i historien refererats till som det "otänkbara", kommer GIBCA att undersöka hur olika maktsystem har använt glömska och tystnad som politisk strategi."

Elvira Dyangani Ose (f. 1974, Spanien/Equatorial Guinea) är sedan år 2011 intendent för internationell konst på Tate Modern. Där har Dyangani Ose en ledande roll i utvecklingen av inköp av afrikansk och diasporisk samtidskonst som också sker i nära samarbete med Africa Acquisitions Committee. Nyligen avslutade hon det  två åriga tvärvetenskapliga projektet Across the Board (2012-2014) vilket ägde rum i London, Accra, Douala och Lagos. Dyangani Ose har tidigare varit intendent vid Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Spanien, 2004-2006 och Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Spanien, 2006-2008. På CAAM curerade hon utställningen Olvida Quien Soy/ Erase Me From Who I Am (2006). Hon har vidare curerat den retrospektiva utställningen Carrie Mae Weems: Social Studies (2010), det interdisciplinära projektet Attempt to Exhaust an African Place (2007-2008), Arte Invisible (2009-2010), verkat som gästcurator Triennial SUD-Salon Urbain de Douala, Kamerun (2010) och varit konstnärlig ledare för den tredje upplagan av Rencontres Picha: Lubumbashi Biennial, Kongo (2013).

Dyangani Ose har under flera år föreläst om modern och samtida afrikansk konst och publicerat en rad texter i konsttidskrifter såsom Nka och Atlantica. Hon avslutar för närvarande sin doktorsexamen och har sedan tidigare en magisterexamen i History of Art and Visual Studies från Cornell University, New York; en master i Theory and History of Architecture från Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona; och en kandidatexamen i Art History från Universitat Autònoma de Barcelona.

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) presenterar internationell samtidskonst och ägde rum första gången 2001. Sedan 2006 är Röda Sten Konsthall huvudman för GIBCA som idag är en av Nordens ledande konstbiennaler. GIBCA erbjuder besökare konstupplevelser av hög internationell kvalitet och bidrar till att utveckla samarbeten och nätverk mellan medverkande konstnärer och aktörer inom konstfältet. Under de sju biennaler som genomförts, har GIBCA etablerat sig som en av Sveriges största konsthändelser och utgör en viktig arena för ett omfattande internationellt kulturutbyte inom fältet för samtidskonst.

 

Tidigare curatorer för GIBCA:

2013: Katerina Gregos, Claire Tancons, Joanna Warsza och Ragnar Kjartansson i samarbete med Andjeas Ejiksson

2011: Sarat Maharaj med co-curatorer Gertrud Sandqvist, Dorothee Albrecht och Stina Edblom

2009: Celia Prado och Johan Pousette

2007: Edi Muka och Joa Ljungberg

2005: Sara Arrhenius

2003: Carl Michael von Hausswolf

2001: Ewa Brodin, Britt Ignell och Lasse Lindquist