2014-09-24

GIBCA Extended

Den 24 september startade arbetet inför nästa års upplaga av GIBCA Extended – satellitprogrammet kopplat till GIBCA som involverar samtidskonstarenor och utövare från runt om i Västra Götalandsregionen. På mötet deltog en rad aktörer som ingick med produktioner 2013, men också en hel del nya parter. Tankar och idéer om hur GIBCA Extended kan utvecklas under 2015 presenterades och delades och det hela avslutades med en presenation av curatorn för GIBCA 2015, Elvira Dyangani Ose!

Läs mer om GIBCA Extended