Skogen

Diego Agulló & Dmitry Paranyushkin, Johan Forsman & Johan Rödström, Kirsti Taylor Bye, Gluey-C

Skogen, Masthuggsterrassen 3, 413 18 Göteborg
www.skogen.pm
info@skogen.pm / 0046 31 - 40 98 62

Diego Agulló & Dmitry Paranyushkin – The Humping Pact
Johan Forsman & Johan Rödström
Kirsti Taylor Bye –  Som en skog i skogen
Gluey-C –  NEW -  Performing the Archive

Skogen är en konstnärsdriven plattform för produktion av scenkonst. Skogen producerar verk av konstnärerna Johan Forsman och Johan Rödström, samt samproduktioner med andra konstnärer och konstellationer. Kring produktionerna organiseras verksamhet i form av fristående tematiska fördjupningsblock. Skogen drivs som ett konstprojekt och ser sökandet efter alternativa former för organisering, produktion och kontextualisering som konstnärligt arbete.

Skogen presenterar fyra block som en del av GIBCA Extended. Blocken betraktar vi som expanderade fält där föreställningar kan produceras och visas i sammanhang som konstnären tillsammans med Skogen organiserar och utvecklar. Blocken kan ses som en hybrid mellan föreställning/produktion, festival och öppet universitet. Föreställningar, workshops, seminarier, gästspel, filmvisningar och samtal skapar en iscensatt situation med många ingångar.