creativity-unlimited_your-call_medium.jpg

Creativity Unlimited

Your Call, 15/10–22/11 - Inställt!

- Utställningen Your Call är tyvärr inställd - 

Kontakt: info@creativityunlimited.se, www.creativityunlimited.se

Creativity Unlimited presenterar utställningen Your Call. Teknik är arbetsmaterialet när svenska och internationella konstnärer tolkar GIBCA:s tema i en konstinstallation med telefonen i centrum. Skulptur och installationskonst, ljudkonst och performance är några exempel på de olika uttryck som ligger till grund för denna interaktiva exposé över telefonens historia och betydelse: för vårt sociala liv och för våra historier – egna och andras. Publikens egna berättelser, idéer och föreställningar vävs under utställningens gång in i både befintliga och nya verk som uppstår under utställningsperioden. Your Call är som världen och livet, konsten och tekniken – föränderlig!

- Utställningen Your Call är tyvärr inställd - 

Bild: Creativity unlimited - Your call