Kungsbacka kommun och Hallands Konstmuseum/Konst i Halland

Serieupproret! En utställning om makt, konst och politik, 3/10-8/11 och Konstpedagogiskt forum, 5/11


En utställning om konst, makt och politik och en öppen kväll om konstpedagogik, konstnärlig metodik och stadsomvandligt. 

 

Kungsbacka Konsthall - Serieupproret! En utställning om makt, konst och politik, 3/10-8/11

Besöksdress: Kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6, Kungsbacka
Öppettider: onsdag 12-18, torsdag 12-19, fredag 12-16, lördag och söndag 11-15
Kontakt: konsthallen@kungsbacka.sewww.kungsbacka.se/serieupproret

Kungsbacka Konsthall visar en samlingsutställning om samtida svensk seriekonst, med fokus på politiska serier. Utställare är Lisa Wool-Rim Sjöblom, Elias Ericson, Sara Granér, Lisa Ewald och Linda Spåman. Curatorn Andrea Karlséns ambition är att förmedla konstnärernas politiska tankar utifrån ett intersektionellt perspektiv, då flera förtryckande strukturer stödjer sig på och interagerar med varandra. Detta perspektiv kan främja förståelsen för hur olika strukturer påverkar våra liv. Med utställningen vill Kungsbacka Konsthall också framhålla seriekonstens självständighet och dess givna plats i konstens rum. 

För fullständigt program se hemsidan.

 

Öppet konstpedagogiskt forum, 5/11

Torsdag 5 november 2015 19-21
Plats: Snäckan, Kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6, 434 32 Kungsbacka
Arrangör: Kungsbacka kommun och Konst i Halland/ Hallands Konstmuseum & Region Halland.

I Kungsbacka stad genomför under hösten 2015 och våren 2016 ett konstpedagogiskt residens med mål att undersöka hur konstnärlig metodik kan användas för att föra en dialog med innevånare om platsen och dess framtida utformning i samband med stadsomvandling. Fokus är att hitta nya sätt att använda konstnärliga arbetsmetoder för att tillvarata människors erfarenheter, minnen och upplevelser och skapa ett engagemang för det gemensamma offentliga rummet, staden i förändring.

Konstnären Ingela Johansson har bjudits in av Kungsbacka kommun och Konst i Halland/ Hallands Konstmuseum & Region Halland för att utifrån ett platsspecifikt arbete tillföra nya berättelser och motbilder i stadsomvandlingsprocessen.

Välkommen till en öppen tillställning med konstnärens presentation av idé och arbetssätt med diskussion. För mer info se hemsidan: www.kungsbacka.se/konsthallen

 

Bild: Gulingbingo / Konstnär: Lisa Wool-Rim Sjöblom