mariaqmedium

Maria Q Brising/Vänersborgs kommun

På samma yta, 29/10

Kontakt: mariaqb@me.com, klara.blomdahl@vanersborg.se,
www.mariaqb.com, www.vanersborg.se/upplevagora/kultur/kulturveckan

I projektet På samma yta undersöker konstnären Maria Q Brising hur experimentell teckning kan fungera som ett verktyg till att mötas och bygga broar mellan varandra. Workshops hålls med olika grupper i samhället och deltagarna ritar och skriver tillsammans på ett stort vitt tyg med färgpennor. Var och en får möjlighet att på sitt sätt berätta något om sitt liv och de teman som kommer upp skiftar i tid och rum, privat och allmängiltigt. På samma yta tar människors känslor, berättelser och kulturer plats. Tygvåderna fylls av meterlånga uttryck som bildar ett allkonstverk av färgrik mångfald i stor skala. Under Kulturveckan i Vänersborg kommer de olika tygvåderna fungera som utgångspunkt för en öppen workshop där besökare kan bidra med sina egna tankar och berättelser på tyget. Syftet är att låta en lyhördhet inför människors idéer, berättelser och drivkrafter styra riktningen på projektet som kommer fortsätta utvecklas under kommande år.

Tid: Torsdag 29 oktober: Workshop kl 13-17, panelsamtal kl 17.30-18.30

Bild: Maria Q Brising - Från workshop