gibca_play2013_500x730px.jpg

GIBCA 2013

Play! Recapturing the Radical Imagination


Tematik

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2013 undersöker och reflekterar kritiskt över två viktiga ingredienser i konstnärlig och politisk diskurs; leken och den radikala fantasin.

Under 1900-talet har konstnärliga strategier genomsyrats av en lekfullhet, där den radikala fantasin bidragit till att skapa nya politiska miljöer för möten, idéer och handling. Betydelse och det nära förhållandet mellan leken och den radikala fantasin har genom- gått en rad förändringar som speglar vår tids nya villkor och gett upphov till en rad frågor: Vilken är lekens förvandlingskraft? Hur kan lekfullhet påverka eller hjälpa den radikala fantasins yttringar? Vad menas med en radikal fantasi? Vågar vi fortfarande föreställa oss en annorlunda värld och genom leken ifrågasätta våra liv och vårt samhälle?

Inspirationen till dessa frågeställningar finner vi i dagens lekfulla samspel mellan aktivistiska och konstnärliga rörelser, liksom i de senaste årens experimenterande med nya curatoriska modeller som syftat till att utmana de institutionella ramarna för samtida kulturell och konstnärlig produktion.Samtidigt som konstnärer använder sig av lekens inneboende förmåga att spränga gränser, ifrågasätta normer och genom konsten skildra berättelser om både personliga, sociala, kritiska, politiska och historiska frågeställningar, har nyliberalismens drastiska omstrukturering av världen gjort kampen om fantasin till något extremt angeläget. Konstens främsta funktion idag är att underlätta för oss att göra det som är dess främsta roll – att hjälpa oss att tänka hur världen skulle kunna te sig annorlunda och att tänka den tillsammans.

Med Play! Recapturing the Radical Imagination och de enskilda bidragen från biennalens curatorer – Katerina Gregos, Claire Tancons, Joanna Warsza och Ragnar Kjartansson i samarbete med Andjeas Ejiksson – hoppas vi presentera en mångfald av curatoriska perspektiv och konstnärliga strategier. Sammanflätat bildar de olika utställningarna en plattform där skapande lekfullhet och aktivism, socialt experiment och filosofisk tänkande kan mötas fritt.

Edi Muka & Stina Edblom, Konstnärliga ledare

 

Vernissage 6-8 september 2013

 

Curatorer 

gibca_curatorer_500x730px.jpg

Konstnärer

Nabil Boutros, Sonia Boyce, Tania Bruguera, Spartacus Chetwynd, Luc Deleu, Åke Edwardson, Ninar Esber, Forensic Architecture & Füsun Türetken, Parastou Forouhar, Jorge Galindo & Santiago Sierra, Andreas Gedin, Guerrilla Girls, Núria Güell, Maja Hammarén, Nicoline van Harskamp, Johan Heintz, Jean-Louis Huhta, William Hunt, Eunhye Hwang, Katarzyna Krakowiak, Nevan Lahart, Tala Madani, Jill Magid, Mapa Teatro, Marion von Osten, Deimantas Narkevičius, The New Beauty Council & MYCKET in collaboration with Maja Gunn, Otobong Nkanga, Nanna Nordström, Pavel Pepperstein, Psychic Warfare, Roberto N Peyre, Roberto Paci Dalò, Karol Radziszewski, Fernando Sanchez Castillos, Carolee Schneemann, Marinella Senatore, Margrét Helga Sesseljudóttir, Liv Strömquist, Sunshine Socialist Cinema, Olav Westphalen, Wooloo, Per Zennström & Lennart Sjöberg, Qiu Zhijie, Markus Öhrn

 

Utställningar

gibca_2013_RSK_233x330px.jpg

The Politics of Play

Curator: Katerina Gregos

Arena: Röda Sten Konsthall

Poeten Alan Gilbert konstaterade nyligen att ”politik utan fantasi är byråkrati”. Med samma logik kan man hävda att ”konst utan fantasi riskerar att bli banal”. Den risken är påtaglig när man tänker på en särskilt slags så kallad ”politiskt engagerad” konst, som till stor del kan vara akademisk, torr, pedagogisk och helt enkelt oinspirerande och trist. Men vad händer om konsten filtrerar politiken med hjälp av fantasin, subversiv humor och lekfulla strategier för förvandling? Herbert Marcuse menar att ”Poesi, konst, fantasi, skaparandan är själva livet – den verkligt revolutionära kraft som förändrar världen [...]” I konsten, så som i livet, ligger den radikala fantasins kraft i det faktum att den istället för att acceptera världen som den är föreställer sig världen som den kunde vara och samtidigt krossar förstelnade åsikter och slår hål på fördomar. I utställningen The Politics of Play utforskas förhållandet mellan konst och politik med hjälp av den radikala fantasin och leken i verk av konstnärer som tar fantasin, poesin, provokationen, den subversi- va humorn, teatern och förklädnaden i sin tjänst för ett samtal om aktuella politiska frågor. Hur kan den konstnärliga fantasin förvandla vår syn på politiska frågor? Hur kan vi med konsten som filter, tolk och visuell omdanare gå bortom den torra, nyktra, pedagogiska och cyniska realism som präglar så mycket av det som kallas för ”politisk eller samhällsengagerad konst”? Hur kan något som har en negativ underton förvandlas till något förlösande, jublande, glädjerikt, rentav utopiskt – utan att den kritiska udden gör förlorad? Hur kan leken förändra, omforma och påverka socialt och politiskt engagerade konstnärskap? Utställningen presenterar verk av konstnärer som försöker besvara dessa frågor och ta sig an det politiska och sociala på sätt som styr undan från det banala, pedagogiska, politiskt korrekta och bokstavliga återskapandet av verkligheten – och istället prioriterar kreativa innovationer, distinkta bildspråk och fantasins nydanande förmåga.

Katerina Gregos, curator

Konstnärer

Nabil Boutros (Egypten / Egypt, 1954), Luc Deleu (Belgien / Belgium, 1944), Ninar Esber (Libanon / Lebanon, 1971), Parastou Forouhar (Iran, 1962), Jorge Galindo & Santiago Sierra (Spanien / Spain, 1966 / 1965), Guerrilla Girls (USA, est. 1985), Nevan Lahart  (Irland / Ireland, 1973), Tala Madani (Iran, 1981), Otobong Nkanga (Nigeria, 1974), Roberto Paci Dalò (Italien / Italy, 1962), Pavel Pepperstein (Ryssland / Russia, 1966), Fernando Sanchez Castillo (Spanien / Spain, 1970), Marinella Senatore (Italien / Italy, 1977), Liv Strömquist (Sverige / Sweden, 1978), Olav Westphalen (Tyskland / Germany, 1963), Wooloo (Martin Rosengaard & Sixten Kai Nielsen) (Danmark / Denmark, est. 2002), Qiu Zhijie (Kina / China, 1969)

 

gibca_2013_GK_233x330px

AnarKrew: An Anti-Archives, Göteborg Carnival on Record

Curator: Claire Tancons

Arenor: Göteborgs Konsthall och Hasselblad Center 

AnarKrew: An Anti-Archives navigerar de farvatten där de maritima, imaginära karnevaliska strategier och anarkistiska influenser sammanflödar, vilka utgör kärnan i Göteborgs tradition av proteströrelser. AnarKrew är en ordlek med engelskans ”anarchy” (anarki) och ”crew” eller ”krew” (besättning) och slår fast att piratskeppets besättning och karnevaldeltagarna har liknande drag av anarkism, ungefär som båten förhåller sig till flotten. AnarKrew befinner sig i gränslandet mellan historiskt, fiktivt och mytologiskt berättande och ger sig ut på en forskningsfärd som återuppfinner staden Göteborgs ursprung genom karnevalen och karnevalens ursprung till havs, utifrån dess omstridda etymologi, ”carrus navalis”.

Med utgångspunkt i arkiven från den idag bortglömda Göteborgskarnevalen (1982-1993) och med de så kallade Göteborgskravallerna (2001) som tillfällig slutpunkt kastar AnarKrew loss på en odokumenterad resa genom Göteborgs motkultur och dess vidare förgreningar i Nordeuropa. I utställningen testar Tancons hur documentation och arkivmaterial kan användas i konstnärlig och curatorisk praktik i syfte att få en ny tid att framträda, snarare än att återskapa en förlorad epok.

Claire Tancons, curator

Konstnärer

Sonia Boyce (Storbritannien / UK, 1962), Andreas Gedin (Sverige / Sweden, 1958) , Nicoline van Harskamp (Nederländerna / the Netherlands, 1975), Johan Heintz (Sverige / Sweden, 1958), Jean-Louis Huhta (Sverige /Sweden, 1965), Deimantas Narkevičius (Litauen / Lithuania, 1964), New Beauty Council & MYCKET i samarbete med Maja Gunn (Sverige / Sweden etabl. 2008 / 2011), Roberto Peyre (Sverige/ Sweden, 1971), Karol Radziszewski (Polen / Poland, 1980), Psychic Warfare (Sverige / Sweden, 2010), Per Zennström & Lennart Sjöberg (Sverige / Sweden, 1961/Sverige / Sweden, 1961)

 

gibca_2013_ST_233x330px.jpg

Weight

Curatorer: Ragnar Kjartansson i samarbete med Andjeas Ejiksson 

Arena: Stora Teatern

Det är inte en resa, alla resor har ett slut men vi fortsätter. Världen roterar och vi med den. Planer försvinner, drömmar tar över, men vart jag än går finns du där: min tur, mitt öde, min lycka.

Weight utspelar sig vid endast ett tillfälle på en teater. Det är ett skådespel, inte olikt de öppna antagningarna för ”Friluftsteatern i Oklaho- ma” i Kafkas Amerika: ”Den kallar bara idag, bara en gång! Den som nu försummar tillfället försummar det för alltid! [...] Den som beslutar sig för oss gratulerar vi nu genast!”. Det äger rum på Stora Teatern i centrala Göteborg, en teater vars melankoliska historia vittnar om perioder utan vare sig vision eller ambition. I kontrasten mellan den praktfulla förgyllda salongen och de tillsynes ovidkommande utrymmena som upptas av en konferensliknande inredning, yttrar sig en stark spänning mellan det betydelsefulla och det obetydliga.

På en teater koncentreras all tyngd till ett ställe: scenen. En hel värld har utformats för att framhäva detta centrum. Alla andra rum, skrymslen och vrår trängs undan av tyngden från det som utspelar sig här. Nu växlar tyngdpunkten till ett annat teaterkosmos, där helt andra delar av byggnaden får betydelse.

Kroppen har tyngd, konst söker tyngd. Weight vilar på det köttsliga och på den fysiska existensen, och förvisso på det experimentella. Det är ett försök att nå en känsla av tyngd: tyngden av ödet och existensens gränser, tyngden hos en byggnad och dess historia. Carolee Schneemanns verk är en ständig inspirationskälla – hur hon genom kroppen utforskar begärets, sexualitetens och könets politik, där uttryck och frigörelse står i centrum. Kanske är det en feministisk utställning men framförallt är det kroppars tyngd och betydelser som står i centrum.

Ragnar Kjartansson  och Andjeas Ejiksson, curatorer

Konstnärer 

Spartacus Chetwynd (Storbritannien/UK, 1973), William Hunt (Storbritannien/UK, 1977), Eunhye Hwang (Korea, 1978), Nanna Nordström (Sverige/Sweden, 1982), Margrét Helga Sesseljudóttir (Island, 1988), Carolee Schneemann (USA, 1949)

 

gibca_2013_AC_233x330px.jpg

Art Crime. Legally On The Edge. A Forensic Exhibition

Curator: Joanna Warsza

Arenor: Lilla Bommen / Drömmarnas kaj (Kajskjul 207, GöteborgsOperan, Älvrummet, Hotel ibis Styles, Drömmarnas kaj och Betelskeppet)

Den enormt populära svensk-danska kriminalserien Bron börjar med en bild av ett strömavbrott; ljusen slocknar i hela staden och allt stannar av. Det är ett ögonblick när en ”sanningsterrorist” inleder en rad seriemord för att dra uppmärksamhet till olika eftersatta samhällsfrågor. I ett halvsekel har nordiska deckare och skräckromaner framstått som ett slags sublimerad iscensättning av den politiska debatten i Skandinavien, en postmarxistisk kritik av ett samhälle som gömmer sina hemligheter bakom en skenbar harmoni. Fascinationen för kriminalberättelsen bottnar – som genreälskaren Bertolt Brecht skrev – i ett djupt modernistiskt projekt. I deckaren framställs nämligen livet som ett logiskt sammanhang där varje brott måste ha en orsak och det onda aldrig segrar. Deckaren strävar efter att måla upp fantasibilden av ett rent samhälle.

Utställningen tar plats i centrala Göteborg, från Lilla Bommens gästhamn längs med Drömmarnas kaj. Med fokus på performativitet och berättande fördjupar sig konstnärerna i berättelser om brott och i frågor om dess juridiska och politiska status. Utställningen utforskar konstnärens roll som detektiv, forskare och berättare å ena sidan, och som samhällsdebattör och aktivist å den andra. Den kriminella sfären undersöks, lagarnas gråzoner och kryphål och de eventuella möjligheter som här öppnar sig för politiskt eller aktivistiskt bruk. Utställningen konfronterar de brottsliga handlingarna och den offentliga lagstiftningens problematik – skeppsvrakens historia, brottsplatsundersökningarnas innebörd, den sociala och politiska svärtan – och genomsyras av Adornos berömda ord: ”Varje konstverk är ett brott som inte begåtts”. Eftersom konsten liksom brottet vill utplåna status quo.

Joanna Warsza, curator

Konstnärer

Tania Bruguera (Kuba / Cuba, 1968), Åke Edwardson ( Sverige / Sweden, 1953), Forensic Architecture & Füsun Türetken (Storbritannien / UK, 2011-2014 / Turkiet / Turkey, 1972), Núria Güell (Spanien / Spain, 1981), Maja Hammarén (Sverige / Sweden, 1978), Katarzyna Krakowiak (Polen / Poland, 1980), Jill Magid (USA / 1973), Mapa Teatro (Colombia, est. 1984), Marion von Osten (Tyskland / Germany, 1963), Sunshine Socialist Cinema (Kalle Brolin & Kristina Müntzing) (est. Sverige / Sweden, 2011), Markus Öhrn (Sverige / Sweden, 1972), Dorota Lukianska medverkar i bokpublikation med fotografi.

 

gibca_2013_LDP_233x330px.jpg

Leisure, Discipline and Punishment 

Arenor: Stravaganza Mornington Hotel, Göteborgs Centralstation, Landvetter Flygplats

LDP är ett EU-finansierat samarbete mellan fyra biennaler: Contourbiennalen, GIBCA, Liverpoolbiennalen och Lubljana Biennial of Graphic Art.

Tanken är att utforska olika sociala rum som människor besöker för nöje, nödvändighet eller tvång. Konstnärerna reagerar på platsens betydelse och lägger till nya lager av både innehåll och form. Utställningen presenteras på platser runt om i Göteborg, där människor bor, arbetar och rör sig. 

Leisure, Discipline and Punishment är ett EU-finansierat samarbete mellan fyra biennaler: Contourbiennalen, GIBCA, Liverpoolbiennalen och Lubljana Biennial of Graphic Art.

Konstnärer 

Petra Bauer (Sverige) - Mornington, Karen Cytter (Israel) - Mornington, Agnieszka Polska  (Polen) - Mornington, Peter Wachtler (Tyskland) - Landvetter, Louise Hervé & Chloé Maillet (Frankrike) - Landvetter, Dario Šolman (Kroatien) - Centralstationen

 

GIBCA Extended

2013 genomfördes satellitprogrammet GIBCA Extended för första gången. Ett pilotprojekt som visade sig få stort genomslag, fylldes med fantastiska intressanta och spännande produktioner och samtal. 45 aktörer från hela Västra Götalandsregionen deltog och med 56 produktioner, programpunkter, föreläsningar och mer. Ett fantastiskt engagemang som visar på viljan och styrkan i regionens samtidskonstscen, på den mängd av samtal som längtar efter att få ta plats i det offentliga och de konstnärliga kvalitéer som bubblar i och runt Göteborg och GIBCA varje dag.

 

Samarbeten

Röda Sten Konsthall, huvudman för Göteborgs Internationella Konstbiennal 2013, vill tacka

Huvudfinansiärer

Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Kulturrådet och European Culture Programme

Mediepartner

GöteborgsPosten

Biennalarenor

Göteborgs Konsthall, Stora Teatern, Göteborg Landvetter Airport, Ibis Hotel Styles, Jernhusen, Älvstranden utveckling, Higab och House of Win Win

Samarbetspartners

Billes Tryckeri ab, Iaspis, Näringslivsgruppen Göteborg&Co, Visit Sweden, Polska Institutet, Contour Mechelen, Rumänska kulturinstitutet, Wallenstam, Svenska institutet, Rikstutställningar, Stravaganza Mornington Hotel, Way Out west, Akademin Valand, Screen Master, Liverpool Biennalen, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Nöjesguiden, Hey, it's Enrico Palazzo, Strömmingsluckan, Emmaus Björkås, Lexus Göteborg, Sjutton Kvadratmeter Lakrits, MTABEARNThe Biennial of Graphic ArtsKultur i VästLeon&ChrisSeigan StudiosGärde Wesslau AdvokatbyråArt & Theory PublishingVästsvenska HandelskammarenGläntaEmmaus Björkå Fartygsföreningen GullbergskajenNefertiti Jazz club,  White arkitekter ABChapmans Konditori ABPosten ABPark- och Naturförvaltningen Göteborgs Stad