700x500-eflux.jpg

Senaste pressmeddelande

GIBCA 2019 
–  konstnärerna offentliggjorda i Venedig 

Den 7 september öppnar tionde upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA), curaterad av Lisa  Rosendahl. Titeln på biennalen är Part of the Labyrinth. Utställningsplatserna  inkluderar Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall, Göteborgs naturhistoriska museum och Franska tomten. Idag, under en mottagning i Venedig, offentliggjordes vilka konstnärer som kommer  vara del av GIBCA som är en av Sveriges största samtidskonsthändelser.

GIBCA har ikväll bjudit den internationella konstpubliken till en mottagning i samband med Venedigbiennalens öppning för att offentliggöra de konstnärer som kommer att delta i GIBCA 2019. Årets upplaga av  GIBCA sammanför olika konstnärliga generationer och uttryck. Bland de över 30 konstnärerna finns det amerikanska konstkollektivet Black Quantum Futurism vars praktik hämtar inspiration från kvantfysiken och  afrikanska kulturella traditioner i relation till medvetande, tid och rum. Ingår gör även Kent Lindfors som sedan 1970-talet i sin konst korskopplat tid och rum med utgångspunkt i Göteborgs hamn.

GIBCA har sedan 2001 vartannat år presenterat internationell samtidskonst av framstående konstnärer för den lokala och internationella publiken. Röda Sten Konsthall har varit GIBCAs huvudman sedan 2006.
–  Redan från starten hade biennalen en ambition att vara internationell och det har varit viktigt för oss att tematik och utställningar berör såväl globala som lokala förhållanden. Årets biennal är därför extra spännande eftersom den även kommer sammankopplas med GIBCA 2021 och stadens 400-årsjubileum. Detta blir en möjlighet att genom  konsten, under en längre tidsperiod, titta närmare på hur Göteborgs historia och samtid speglar globala skeenden,​ säger Mia Christersdotter Norman, verksamhetschef för Röda Sten Konsthall.

För första gången blir Göteborgs naturhistoriska museum en av biennalens utställningsplatser. Besökaren kommer där kunna ta del av samtidskonst som utforskar människans blick på naturen, men även hur den  nya teknologin i allt högre grad iakttar och påverkar människan.

En annan plats där besökaren kommer kunna ta del av GIBCA är vid den så kallade Franska tomten, nuvarande Packhusplatsen, i Göteborgs hamn. Biennalen kommer här fram till 2021 att bjuda in konstnärer att  relatera till denna plats historia, som är kopplad till den tidigare svenska kolonin Saint-Barthélemy. Eric Magassas konstverk vid Franska tomten visas i  samarbete med Trafikverket och kommer vara synligt för alla  besökare såväl som för Göteborgs trafikanter.
–  Utställningen är ett sätt att diskutera hur alla dessa olika platser hänger ihop. Sveriges koloniala förflutna är direkt kopplat till det moderna industrisamhället,  och den industriella exploateringen av jordens  resurser blev bara möjlig efter att människan börjat se sig själv som skild från naturen. Många av de deltagande konstnärerna arbetar med att visa hur händelser och platser som vanligtvis uppfattas som åtskilda är del av  samma historia​, säger Lisa Rosendahl, curator för GIBCA 2019 och 2021.

Deltagande konstnärer vid GIBCA 2019
Elena Aitzkoa
Özlem Altin
Henrik Andersson
Ibon Aranberri
Sissel M. Bergh
Hannah Black
Black Quantum Futurism
Liv Bugge
Paolo Cirio
Kajsa Dahlberg
Cian Dayrit
Michelle Dizon
Sean Dockray
Åsa Elzén
Annika Eriksson
Ayesha Hameed
Tamara Henderson
Rachel de Joode
Hanna Kolenovic
Susanne Kriemann
Kent Lindfors
Antonia Low
Rikke Luther
Eric Magassa
Ohlsson / Dit-Cilinn
Doireann O’Malley
Oliver Ressler
Lorenzo Sandoval
Pia Sandström
Lina Selander & Oscar Mangione
Knud Stampe
Ayatgali Tuleubek

Göteborgs Internationella Konstbiennal 20219 pågår 7 september till 17 november. Huvudman för GIBCA är Röda Sten Konsthall.