2017.09.06 - 2017.09.06

Invigning: GIBCA Extended

Fest, vernissager, musik och performance!


Invigningen startar vid gallerierna på Kastellgatan och Konstepidemin. Kvällen avslutas med fler vernissager, dj, musik och BRA 10 på Konstepidemin.  

Tid: 18.00
Plats: KastellgatanKonstepidemin