gibca-extended-open-call.jpg

2019.09.06 - 2019.10.27

GIBCA Extended-utställning med regionala konstnärer i fokus

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) presenterar, under sin 10:e upplaga, en gruppuställning med regionala konstnärer från Västra Götalandsregionen och som en del av det regionala nätverket GIBCA Extended. Utställningen kommer att introducera den lokala, nationella och internationella publiken för den regionala samtidskonstscenen. Alla professionellt verksamma samtidskonstnärer som är baserade i Västra Götalandsregionen är kvalificerade att söka.

Ansökan deadline: 23 april 2019
Utställningsperiod: 6 september – 27 oktober 2019
 
Initiativet är ett samarbete mellan GIBCA och 3:e Våningen, en konstnärsdriven arena för nutida dans, konst och musik. Utställningen kommer att visas i 3:e Våningens utställningshall.
 
Urval: 
Urvalet görs av en arbetsgrupp som arbetar med samtidskonst inom Västra Götalandsregionen. Urvalsprocessen äger rum i maj.
 
Förutsättningar: 
• GIBCA erbjuder stöd under utställningens installationsprocess
• GIBCA står för försäkringskostnaderna under utställningsperioden
• GIBCA marknadsför utställningen tillsammans med samarbetsparten 3:e Våningen
• GIBCA betalar ut en utställningsersättning till de tio konstnärer som medverkar i GIBCa Extended-utställningen
 
Ansökan: 
• Ansök med CV och skissförslag eller bildmaterial på existerande verk samt en kort text om max 2 500 tecken
• Ansökan görs genom att fylla i detta formulär senast den 23 april 2019
 
Om GIBCA 2019:
GIBCA är ett samtidskonstprojekt i Göteborg, Sverige, som lyfter frågor kring samtidens komplexitet och presenterar en mångfald av konstnärliga ställningstaganden. Curator för GIBCA 2019 är Lisa Rosendahl, och går under titeln Part of the Labyrinth. För att kunna reflektera kring biennalens format och dess lokalitet, har GIBCA bjudit in Rosendahl som curator för båda de kommande upplagorna, 2019 och 2021. Rosendahl kommer att arbeta med båda biennalerna som två enskilda händelser men väva ihop och sammankoppla dem med varandra. Detta ska skapa förutsättnigar för ett hållbart engagemang till den lokala kontexten och för att främja konstnärliga processer. 
 
GIBCA 2019 använder sig av sammanflätning och sammankoppling som motiv och ramverk. Begreppet sammanflätning har använts inom kvantfysiken sedan början av 1900-talet för att beteckna hur en partikels egenskaper påverkas av alla andra partiklar i dess närhet och på så sätt, i verklig mening, aldrig kan uppfattas som enskild. Under senare år har begreppet även blivit betydande inom feministisk och posthumanistisk teori där det används för att beskriva världen som en sammanflätning av oskiljaktiga olikheter. Biennalen kommer, under 2019, presenteras på ett antal olika platser i Göteborg där respektive plats specifika kontext och historia används som tematisk utgångspunkt för att sedan bli problematiserad, utmanad och utvecklad av de inbjudna konstnärerna.
 
Om GIBCA Extended:
Under hela GIBCA 2019:s utställningsperiod, erbjuder Västra Götalandsregionens konstscen en möjlighet att uppleva spännande och intressant samtidskonst som en del av GIBCA Extended. Nätverket av regionala konstaktörer, gallerier, museum, konstnärdrivna organisationer och enskilda konstnärer, skapar ett program som är inspirerat av biennalens tematik. Med samtidskonsten som utgångspunkt, vill GIBCA Extended möjliggöra ett utbyte av tankar och upplevelser som relaterar till årets biennal.
 
Kontakt:
Eventuella frågor ställs via mejl till Cecilia Floris, ansvarig för kommunikation och koordination av GIBCA Extended, cecilia.floris@gibca.se